0
ITEM
Tel : 02-570-9488
ID Line : siamfingerscan

ประตู 3 ขา Tripod Turnstile

ประตู 3 ขา ประตูหมุน  3 ขาTripod Turnstile เครื่องกั้น 3 ขา เครื่องกั้นทางเข้า-ออก เป็นเหมือนประตูเพื่อกั้นทาง

สำหรับเข้า-ออก โดยสามารถต่อกับระบบ Access Control ต่างๆเพื่อให้แขนกั้นสามขา เปิด เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องทาบบัตร

Scroll to Top